פתיחת פנייה

סוגי קבצים מותרים: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .pdf, .txt, .doc, .xls, .xlsx, .wav, .eml, .db, .docx, .sql, .csv
ביטול